Rome

Romeinse Tijd: 200 voor Christus

In de Romeinse tijd geraakte de streek in verval, ondanks de aanleg van belangrijke wegen (Aurelia en Cassia), aquaducten en andere openbare werken.

Vroege middeleeuwen: Longobardisch hertogdom

In de vroege Middeleeuwen werd het gebied een Longobardisch hertogdom maar de enige stad, die nog enig belang had, was Lucca. de andere steden waren niet meer dan dorpen. Onder de Franken leek het gebied op te leven: uit die tijd stamt het leenstelsel en het monnikendom. Klik hier voor het vervolg van de geschiedenis van Toscane.