Italiaanse Rijk

De overgang van de verlichte, liberale Lotharingse monarchie naar de regering van het Huis van Savpye ging niet zonder moeilijkheden gepaard. Ook in deze streek begon echter het industrialiseringsproces en er was een
belangrijke inbreng van Toscaanse Intellectuelen in het culturele leven van de nieuwe Staat.