Middeleeuwen

Pisa

Maar van een ware economische en potentiële opleving kan men pas vanaf begin XIIde eeuw spreken, als Pisa begint met de handel met het Verre Oosten (die ook door de Kruisvaarten werd bevorderd). In Siena en Florence bloeien de industrie (textiel) en financiële activiteiten (bankwezen) op. Uit deze eeuw stammen de onenigheden tussen de nieuwe bourgeoisie en de traditionele machthebbers, vertegenwoordigers van de leenheren en van de Keizer. Ook ontstaan de eerste geschillen tussen de steden onderling die in de XIIIde eeuw zouden leiden tot de heerschapppij van Florence (Welfenstad, gesteund door de Paus en door de Arfou's) over geheel Toscane. Klik hier voor Heerschappij Florence